نکاتی از وبلاگ ما

طرح سفارشی برای وبلاگ شما آسان شده است

آنومالی اسکن چیست؟

آنومالی اسکن چیست؟ این سونوگرافی که با نام غربالگری سونوگرافی سه ماهه دوم نیز شناخته می شود در فاصله هفته های ۱۸تا۲۲ و به منظور...

روند

طرح سفارشی برای وبلاگ شما آسان شده است