1- عفونت گوش کودکان مستعد ابتلا به عفونت گوش می باشند ، چرا که آنها دارای شیپور استاش کوچکی می باشند. این شیپور (مجرا) گوش میانی را به گلو متصل می کن...

MRI پستان   از آنجائی که سرطان پستان شایع ترین سرطان در بانوان سراسر دنیاست، تحقیقات زیادی هم در مورد تشخیص و درمان آن صورت می گیرد تا روشهای...

شکست کرونا با عمل به توصیه‌های پزشکی تهران- ایرنا- سلامت جامعه در مقطع کنونی از ضروریات به شمار می‌رود و اهمیت این مسأله تنها با عمل به توصیه‌های ب...

آنومالی اسكن چیست؟ این سونوگرافی كه با نام غربالگری سونوگرافی سه ماهه دوم نیز شناخته می شود در فاصله هفته های 18تا22 و به منظور بررسی تكامل طبیعی ج...