آنومالی اسکن چیست؟

آنومالی اسکن چیست؟ این سونوگرافی که با نام غربالگری سونوگرافی سه ماهه دوم نیز شناخته می شود در فاصله هفته های ۱۸تا۲۲ و به منظور...