"شیرخواران باید از پایان 6 ماهگی تا 24 ماهگی علاوه بر شیر مادر با غذاهای دیگر نیز تغذیه شوند" دریافت ناکافی انرژی یا سایر مواد مغذی از طریق جای...

با توجه به نشست خبری سیما لاری ، آمار جدید ابتلاء به ویروس کرونا تنها در ۲۴ ساعت گذشته منهی به امروز _ سه شنبه سیزدهم آبان ماه بر پایه جدیدترین نتایج ...

شکست کرونا با عمل به توصیه‌های پزشکی تهران- ایرنا- سلامت جامعه در مقطع کنونی از ضروریات به شمار می‌رود و اهمیت این مسأله تنها با عمل به توصیه‌های ب...

آنومالی اسكن چیست؟ این سونوگرافی كه با نام غربالگری سونوگرافی سه ماهه دوم نیز شناخته می شود در فاصله هفته های 18تا22 و به منظور بررسی تكامل طبیعی ج...

The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 “Yes-No” items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. The traits measured are Extraversion-Introversion and Neuroticism.