ساعات کار بخشهای مختلف :

درمانگاه داخلی و اطفال به صورت بیست و چهار ساعته حتی جمعه ها و ایام تعطیل مشغول به کار می‌باشد.

آزمایشگاه همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۲۱ شب ،جمعه و ایام تعطیل ۷ صبح الی ۱۵ عصر

کلینیک مغز و اعصاب شهید  دکتر پاکنژاد همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۷ صبح الی ۲۳ شب

سونوگرافی ،رادیولوژی پارس درمان همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح الی ۲۱ شب

فیزیوتراپی وکاردرمانی همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح الی ۱۹:۳۰ عصر