بخش های مختف در ارائه خدمات داروخانه

بخش دارویی

بخش مکمل ها

بخش تجهیزات پزشکی

بخش آرایشی

بخش بهداشتی

بخش محصولات غذایی

 

محصولات داروخانه

بخش دارویی

بخش مکمل ها
بخش تجهیزات پزشکی
بخش آرایشی
بخش بهداشتی
بخش محصولات غذایی

تمامی محصولات دارای هلوگرام وزارت غذا و دارو می باشد

و …

بیمه‌های طرف قرارداد :

بیمه تأمین اجتماعی

بیمه خدمات درمانی

بیمه نیروهای مسلح