• جهت اطلاع از زمان حضور پزشکان در درمانگاه به جدول‌ زیر مراجعه کنید .

  • و جهت اخذ نوبت با شماره‌های ۰۲۶۳۲۵۴۶۴۴۸-۰۲۶۳۲۵۴۶۴۴۷ تماس بگیرید .