1. وجهه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
  2. ویزیت آنلاین درمانگاه پارس درمان جنبه مشاوره‌ای داشته و بدیهی است که بیماران (بدحال ، دارای تب و … ) که نیاز به معاینه و ویزیت حضوری دارند حتما باید به پزشک مراجعه کنند . در صورت بروز هرگونه مشکل ( خوددرمانی ، تداخل دارویی و … ) درمانگاه پارس درمان هیچ گونه مسئولیتی را در قبال کوتاهی و عدم مراجعه حضوری نمی‌پذیرد .
  3. زمان ویزیت آنلاین شما پانزده دقیقه می‌باشد و در صورت افزایش زمان ویزیت و یا با درخواست زمان بیشتر از پزشک  به ازای هر پنج دقیقه یک سوم مبلغ کل اخذ می‌گردد .