به متخصصین ما اعتماد کنید

 • اورژانس ، مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال
 • فوق تخصص کلیه اطفال – فوق تخصصی گوارش اطفال
 • فوق تخصص جراحی اطفال
 • فوق تخصص جراحی عمومی ( جراحی‌های زیبایی و سرپایی )
 • فوق تخصص نوزادان
 • متخصص زنان و مامایی
 • زردی نوزادان ( بدون خون گیری ) billitest
 • مانیتورینگ – نوار قلب
 • سرم تراپی تحت نظر اطفال و بزرگسالان
 • رادیولوژی و سونوگرافی
 • کلینیک مغز و اعصاب