اورژانس ، مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال ( شبانه روزی )
متخصص اطفال ، فوق تخصص کلیه

فوق تخصص کلیه اطفال – فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص زنان و مامایی
فلو شیپ ریه

آزمایشگاه شبانه روزی
مرکز تخصصی اطفال دارای دستگاه رگ یاب
زردی نوزادان ( بدون خون گیری ) billitest
مانیتورینگ – نوار قلب
تزریقات و پانسمان
سرم تراپی تحت نظر اطفال و بزرگسالان
داروخانه
رادیولوژی و سونوگرافی
کلینیک مغز و اعصاب


بیمه های طرف قرارداد:

درمانگاه :

بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، بانک صادرات و بانک ملت
داروخانه :
 خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و بیمه مکمل آتیه سازان حافظ


ساعت کاری:

شبانه روزی