خدمات گسترده و جامعی به منظور تشخیص و درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها در این کلینیک ارائه می‌شود.

این بخش مجهز به‌ پیشرفته‌ترین تجهیزات جهت مراقبت از کودک است و تمامی اقدامات قبل و بعد از عمل را انجام می‌دهند.

کادر پرستاری ما متخصص در رگ گیری اطفال هستند .

فیزیولوژی کودکان به‌طور مستقیم بر خصوصیات مختلف جذب داروهایی که وارد بدن می‌شوند، تأثیر می‌گذارد. جذب، توزیع، متابولیسم و ​​نحوۀ واکنش به داروها بین کودکان در حال رشد و بزرگسالان متفاوت است. بنابراین تشخیص به موقع و سریع بیماری کودکان، تأثیر بسیاری در رشد و ادامه زندگی آنان دارد. باید به این نکته اشاره کرد که درمان و جراحی در سنین پایین‌تر، موفقیت هرچه بیشتر عمل را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به امکانات فراهم شده در کلینیک و بخش کودکان، امکان انجام جراحی‌ های سرپایی و ختنه فراهم شده است.